Bokslut

Bokslutet är avslutningen för räkenskapsåret som gått och innefattar den löpande bokföringen, den kontrolleras och justeras för att ge en rättvis bild av bolagets gångna räkenskapsår. Alla företagsformer skall årligen uppgöra deklaration till skatteförvaltningen samt dessutom skall aktiebolagens bokslut samt revision enligt lag antecknas hos patent och registerstyrelsen. Vi på Nibo sätter oss självklart ner med dig och går igenom räkenskapsåret noggrant och ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och tillstånd. När arbetet är avklarat ser vi också till att skicka in all rapportering till skatteförvaltningen, vi gör hela processen enkel och bekväm för dig!

Eftersom vi arbetar tätt med dig under årets gång kommer vi i ett tidigt skede ha en god insikt i årets resultat. Men det kan finnas viktiga frågor som dyker upp inför bokslutet som berör kostnader, skatter, utdelning m.m. som kan vara knepiga att hantera. Vi på Nibo hjälper till med det också och ger dig all rådgivning som behövs.

Revision av bokslut

Beroende på aktiebolagets storlek kan bokföringen och årsredovisningen kräva en revision, om bolaget inte är tillräckligt stort finns det inget krav på att revision bör göras vilket gör att din verksamhet slipper den kostnaden. Skulle det vara så att ditt bolag behöver genomgå revision så hjälper vi på Nibo dig med detta genom våra personliga kontakter med duktiga och pålitliga revisionsbyråer.

Vad vi kan hjälpa dig

  • Årsredovisning
  • Årsavstämning
  • Bokslutstransaktioner
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Bokslutsdispositioner
  • Skatteplanering